Workshops en brainstorms

Ik heb de afgelopen jaren regelmatig workshops en brainstormsessies samengesteld en gefaciliteerd. Ik werk een passende werkvorm uit en zoek een prettige locatie. De uitkomsten van de workshop verwerk ik in een verslag met aanbevelingen, en indien wenselijk help ik mee met de uitwerking. Omdat u ook graag met de uitkomsten aan de slag wilt.

Een aantal voorbeelden:

  • Brainstorm risicocommunicatie Externe Veiligheid met drie partijen (bureau externe veiligheid, gemeenten, veiligheidsregio). Doel: gemeenschappelijke uitgangspunten voor regionale risicocommunicatie rond dit thema.
  • Brainstormsessie met beleidsteam Economische zaken. Doel: uitgangspunten en richting bedenken voor het beleidsteam. Wat doen we, waarom doen we dat, en wat willen we er mee bereiken.
  • Workshop kernboodschap met 3 verschillende groepen (programmamedewerkers, communicatieadviseurs en klanten). Doel: input krijgen om een kernboodschap voor een programma te formuleren.
  • Brainstorm risicocommunicatie: Externe Veiligheid met overheid (provincie, veiligheidsregio en gemeenten) en BRZO bedrijven. Doel: input voor risicocommunicatie voor de komende vier jaar om van daaruit risicocommunicatie beter op te kunnen zetten.
  • Werksessie omgevingsanalyse en Kernboodschap (factor C) voor team openbare orde en veiligheid

 

MNK Communicatie  |  info@mnkcommunicatie.nl