Ik, Madelon Noordover, ben sinds 2009 eigenaar van MNK Communicatie. Ik heb ruim 12 jaar ervaring als communicatieadviseur bij overheid en bedrijfsleven. 

(Crisis)communicatie
Als communicatieadviseur kunt u mij inhuren voor diverse communicatietrajecten. Ik ben een hands-on sparring partner voor (crisis)communicatie. Ik adviseer bij de voorbereidingen op en inrichting van de (crisis)communicatieprocessen, en help bij de uitwerking in de organisatie: van strategie en kader tot uitvoering.

 

"Ik vind dat mensen het recht hebben op tijdige, juiste en zo compleet mogelijke informatie"

 

De omgeving centraal
Informatie wordt sneller gedeeld dan het licht, en dáár liggen de communicatieve uitdagingen. Mondige mensen, snelle verspreiding, vragen. Vind u het lastig om met al die mondigheid om te gaan? Ik neem u mee in deze uitdagingen waarin de omgeving centraal staat, crossmediaal.

Communicatie onder de motorkap
Ik vind dat mensen het recht hebben op tijdige, juiste en zo compleet mogelijke informatie. Niet alleen aan het eind van een traject, crisis of ontwikkelproces, vooral ook tussendoor. Communicatie onder de motorkap noem ik dat. Tijdens mijn trajecten wil ik de mensen met wie ik werk laten inzien welke (communicatieve) rol zij zelf kunnen pakken om verder te komen. Samen.


 


 

MNK Communicatie  |  info@mnkcommunicatie.nl