Communicatieprojecten (interim)

De volgende opdrachtgevers hebben mij een of meer mooie communicatieprojecten gegund:

  • Instituut Clingendael: projectleider online communicatie (online communicatie strategie, beheerorganisatie,werving en selectie adviseur online communicatie, coordinatie nieuwe website
  • STIVORO: corporate communicatie en persvoorlichting, communicatieplan online communicatiestrategie
  • Pameijer (GZ/GGZ): interne communicatie bij veranderingen (verschuiving AWBZ naar WMO), communicatieplan voor online community, communicatieplan voor de projecten 'opleidingscentrum Howie the Harp' en voor project empowerment
  • Veiligheidsregio Haaglanden: opstellen regionaal plan risiscommunicatie, opstellen regionaal plan crisiscommunicatie (koude fase)
  • Stadsgewest Haaglanden: communicatieadviseur voor 3 beleidssectoren: economische zaken en toerisme, ruimtelijke ordening en externe veiligheid.
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, programma administratieve lastenverlichting: communicatieadviseur voor dienstverlening van de overheid (BZK breed), coordinator nieuwe website lastvandeoverheid.nl
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, programma digitale werkomgeving Rijksdienst (DWR): communicatiestrategie DWR (interne communicatie rijksbreed), Factor C (omgevingsanalyse en kernboodschap), het nieuwe werken bij de rijksoverheid

Voor overige werkervaring en een uitgebreidere omschrijving van mijn projecten verwijs ik door naar mijn LinkedIn profiel.

Ik kom tijdens projecten graag bij u locatie werken, vooral in het begin. Op die manier leer ik uw organisatie en de mensen het beste kennen. En zij mij.

MNK Communicatie  |  info@mnkcommunicatie.nl